TIME-to-RESET

een uitgebreid programma voor jouw bedrijf

Zijn deze bezorgdheden herkenbaar voor jou?

 • je bent bedrijfsleider en op sommige vlakken loop je tegen je limieten aan wat je ondernemerskennis en -vaardigheden betreft
 • je bent een kei in je vak, maar hoe een bedrijf te structureren en optimaliseren, is niet echt jouw ding
 • je bent een professional, maar nog niet de manager die jouw team verdient
 • je weet wel dat geld binnenkomt en buiten gaat, maar hoe je dit in een controleerbaar en gebruiksvriendelijk systeem giet, daar heb je nog geen oplossing voor
 • je weet dat heel wat interne zaken belangrijk zijn, maar weet niet hoe eraan te beginnen
 • je ziet het beeld van je toekomstig bedrijf voor je, maar je mist de concrete stappen om je plan uit te werken
 • je verliest tijd aan zaken omdat je de finesse ervan niet onder de knie hebt
 • er gaat hier en daar geld verloren, maar je weet niet hoe het tij te keren
 • je huivert van termen als administratie en marketing, maar weet tegelijk dat je bedrijf niet zonder kan


Ja, ik heb interesse


Niemand is geboren met ervaring, ook ik niet

Ik ben ook niet altijd ondernemer geweest en heb dus al een heel traject afgelegd om te staan waar ik vandaag sta. 

Ik had echter wel het voordeel dat mijn jobs in loondienst altijd ondersteunende en/of leidinggevende rollen waren. HIerdoor kon ik aan de bron proeven en ondervinden hoe een bedrijf gerund wordt, hoe kleine bedrijven zaken aanpakken, en wat de mechanismen zijn in grote organisatie.

Heel wat keren heb ik van heel dichtbij dingen zien foutlopen. Heel bizar soms, want de oplossing was nooit echt ver weg. Maar als je tot aan je knieën in de modder staat, dan zie je het groter verhaal niet meer.
Dan kan je vaak ook niet echt nog rondom je kijken.

Dus ik heb heel veel kunnen leren uit fouten die gemaakt werden.


BEN JIJ KLAAR VOOR VERBETERING VAN JE ORGANISATIE?


Wat jou als ondernemer echt helpt, is

 • een externe blik op jouw organisatie
 • een persoonlijke één-op-één aanpak
 • een handvol nieuwe technieken, modellen, kennis en vaardigheden aangereikt onder begeleiding
 • stap per stap uitwerken van wat nodig is en samen implementeren 
 • voortdurend geruggensteund zijn dankzij de kennis en ervaring van Tilly
 • voldoende opvolgmomenten zodat je niet te snel losgelaten voelt 
 • dat je kan starten wanneer je wil en in je eigen tempo


Organiseer je bedrijf met meetinstrumenten, normen en controlemechanismen in op elk niveau

Vertrek vanuit de laag die het duidelijkst voelbaar is

Perfectie bestaat niet en is het nastreven ook niet waard. Maar er is altijd ruimte om te verbeteren, te veranderen of te optimaliseren.

In een ideaal traject werk je eerst aan de strategie van je onderneming. Van daaruit volgen als vanzelf heel wat onderdelen die je één na één kan invullen met concrete gegevens.

Wie ben jij, wat wil jij met je bedrijf neerzetten, hoe ga je dit doen, wat onderscheidt jou van anderen, wat heb je daarvoor nodig, wie heb je daarvoor nodig en op welke manier kom je hiermee dan naar buiten? 

Op welke van deze vragen heb je vandaag een onderbouwd antwoord klaar?


Jouw bedrijf is de som van verschillende onderdelen die als onlosmakelijke tandwieltjes ten opzichte van elkaar ronddraaien. Apart zijn ze nuttig, samen worden ze waardevol.

Een time-to-RESET is een programma waarvan de inhoud op maat van jou en je bedrijf wordt geschreven, samen met jou en al jouw stakeholders. We doen dit op het tempo dat jouw organisatie aankan en we buigen ons over de verschillende aspecten van bedrijfsmanagement in een logisch opgebouwde volgorde zodat uiteindelijk alles en iedereen met elkaar aansluiting vindt.

Wist je dat:

 • een gemiddelde KMO ongeveer 50 resultaatsgebieden heeft, maar dat we hier in realiteit weinig over terugvinden?
 • wanneer elke laag in de organisatie en elke individuele medewerker eigen doelstellingen heeft, de kansen op het realiseren ervan enorm vergroot?
 • elke vorm van bedrijfsgroei te kampen heeft met groeipijnen?
 • denken dat je het allemaal beter zelf kan doen, je eigen grootste belemmering is?
 • jouw bedrijf niet op één nacht gebouwd wordt, evenmin als dit voor Rome en Parijs van toepassing was?
 • humor in heel wat bedrijven de manier is om mismanagement weg te lachen?
 • je niet langer puur professional in je bedrijf bent, maar echt wel moet evolueren naar manager als je een team van medewerkers hebt?
 • aannames één van de grootste obstakels van vooruitgang in een bedrijf zijn (ja, maar ik denk dat - ja, maar ik vermoed dat - ja, maar ik veronderstel dat)

Dit programma helpt je naar een onderbouwde bedrijfsstrategie en stemt je organisatie af op de doelen die jij wil bereiken. Laat toe dat je managers het heft in handen nemen en geef je management tools en methodieken om hun team mee aan te sturen. Bouw een structuur die haalbaar is en voorzie in processen die duidelijkheid en klaarheid scheppen doorheen de volledige organisatie. Want geen mogelijkheid tot verbeteren als er geen vertrekpunt is.De overheid geeft een subsidie tot € 9.000 voor verandering en verbetering van je organisatie met het oog op werkbaar werk.

De Vlaamse overheid investeert in werkbare jobs. Daarom kan jouw organisatie ook dit jaar opnieuw een werkbaarheidscheque aanvragen om een scan te laten uitvoeren rond verschillende aspecten van werkbaarheid op het werk.


Lees hier meer:

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x