aanbod


ONDERNEMEN EENVOUDIGER MAKEN 

Hallinto brengt jou de essentie van het ondernemen en helpt je met de puzzelstukken die je zelf niet gelegd krijgt.Stel, je hebt een bedrijf dat kan terugvallen op tonnen ervaring en een voortreffelijke uitvoer van de opdrachten. Je verdient er bovendien niet onaardig je boterham mee. En toch merk je dat niet alles even vlot loopt, maar je hebt er zelf geen oplossing voor.

Herken je jezelf hierin?

Ondernemerschap is veel meer dan het bezit van een btw-nummer en het statuut van zelfstandige.
Maar het hoeft ook niet moeilijker gemaakt te worden dan het is.

Hallinto helpt jou om de ontbrekende puzzelstukken uit te werken.


ONDERNEMEN IN 6 THEMA'S

 1. money talk - over cijfers en geld, over prognoses maken, vooruitkijken en sturen
 2. reach for the stars - over doelen uitwerken en het bereiken ervan
 3. captain speaking - over management, de manager en het beheer
 4. the way to results - over werkmethodes en processen, over hoe tot een resultaat te komen
 5. people in motion - over mensen, medewerkers en cultuur, over beleid en geplogenheden
 6. building blocks - over structuur en organisatie, over instrumenten en tools


Sounds good? Lees dan zeker verder en kom te weten welke meerwaarde dit voor jouw bedrijf kan betekenen:money talk

over cijfers en geld, over vooruitkijken en sturen

Money makes the world go round.
Altijd, overal en voor iedereen.
Geen geld, geen feest!
Daarom is een financiële prognose het fundament der fundamenten dat niet mag ontbreken.

Omgaan met geld wordt ons niet aangeleerd.
Hoe het te beheren en te monitoren, hoe erover te waken dat er altijd voldoende is ... we weten het vaak niet.
En toch is ons leven doorspekt met geld.

Het wordt stukken makkelijker als je over tools en technieken beschikt om met cijfers en geld om te gaan.
Zodra je weet welke parameters belangrijk zijn, hoe je je business becijfert, welke elementen voor jou cruciaal zijn, hoe je cijfers interpreteert en stuurt, komen de inzichten vanzelf.

Die inzichten helpen jou om keuzes te maken in en voor je bedrijf.
Gegronde en gefundeerde keuzes.

Hallinto begeleidt jou bij het maken van jouw financieel dashboard en geeft je bovendien een waardevolle tool om je cijfers te monitoren en bij te sturen.

POV - Zonder financieel overzicht hebt je geen zicht, niet op vandaag, niet op de toekomst.


reach for the stars

over doelen en het bereiken ervan


Dromen omzetten in doelen, maar er tegelijk geen plan voor maken, brengt jou nergens.
Tijd dus om de koe bij de horens te vatten.

Samen met jou maken we een stappenplan van jouw droom naar doel naar realisatie.

 • Wat is het ultieme dat je met en voor je bedrijf wil bereiken?
 • Tegen wanneer wil je je doel bereiken?
 • Wat wordt jouw strategie?
 • Welke voorbereidingen moet je treffen?
 • Hoe betrek je de hele organisatie bij het bereiken van dit doel?
 • Welke tussenstappen en milestones leg je vast?
 • Welke objectieven ga je bepalen? 
 • Hoe ga je de objectieven meten zodat je weet of je op koers bent?
 • Wat zijn jouw barometers?
 • Welke meet- en stuurinstrumenten heb je nodig?

Maak van het behalen van jouw bedrijfsdoelen een collectief gebeuren.

Elke toplatleet die van een gouden medaille zijn doel gemaakt heeft, doet dat niet alleen.
Hij omringt zich met een gedreven coach en de beste mensen, een performant plan, de juiste elementen en instrumenten, en de nodige discipline.

Hallinto begeleidt jou in het uitwerken en uitrollen van jouw plan. Samen leggen we de stappen vast, betrekken we het team en maken elke sprong meetbaar.

POV - Zonder bestemming blijf je op de rotonde hangen.


captain speaking

over management, de manager en het beheer

Met de term 'management' kan je twee richtingen uit.
Enerzijds gaat het over het beheer van je organisatie, anderzijds over de manager als mens.

Een organisatie kenmerkt zich met verschillende managementlagen, ook al is je onderneming klein:

 • top management
 • midden management
 • operationeel management

Elke laag heeft een geheel eigen takenpakket en komt met andere rollen. Maar ook, elke laag vraagt om specifieke competenties. 

In kleine organisaties is er slechts één laag die veel aandacht krijgt en dat is het operationeel management. De meeste tijd en focus gaat naar het organiseren van het werk en het aansturen van medewerkers.
Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. Niet elke manager beschikt over de skills om manager te zijn. Misschien ben je in de functie gerold zonder veel begeleiding en daar ondervindt jij ongemak van. Als jij weet welke taken, rol en competenties nodig zijn, wordt het een stuk makkelijker.

Maar first things first; het is de toplaag die jouw bedrijf kleur en vorm moet geven. Als jij niet weet hoe dit in te vullen, dan wordt het moeilijk voor jouw team om dit waar te maken.

Top management dus!

 • welke richting wil je uit?
 • welk beleid past hierbij? 
 • welke resultaten wil je behalen?
 • met welk type mensen wil je dit doen?
 • hoe ga sturing geven?

Hallinto begeleidt jou, je bedrijf en je managers hierbij om iedereen wegwijs te maken in zijn/haar taken. 

POV - Het ontbreken van managerskills leidt vaak tot het vertrek van medewerkers.the way to results

over werkmethodes en hoe tot een resultaat te komen

Processen kunnen een wereld van verschil maken in jouw dagelijkse bedrijfsvoering.

Stel; je vertelt een verhaal aan 10 mensen en vraagt hen om het na te vertellen. Geen enkel doorverteld verhaal zal exact hetzelfde zijn als wat jij vertelde, tenzij je hen de uitgeschreven tekst meegeeft.

Dat is wat processen voor jouw bedrijf doen. Ze helpen mensen om stapsgewijs elke handeling te doen die nodig is om de taak tot een goed einde te brengen.

Ze zorgen ervoor dat er duidelijkheid is over de verwachtingen, over de gewenste resultaten en de weg ernaartoe.

Het zijn geen handboeien die jouw medewerkers de zuurstof uit hun job ontnemen, het zijn hulpmiddelen die klaarheid brengen, de samenwerking bevorderen en tot slot jouw klant steeds opnieuw de resultaten oplevert die hij van jou verwacht.

Hallinto maakt je wegwijs in het kluwen van processen en procedures. We gaan in gesprek met de betrokken partijen en werken elk proces in detail uit. We brengen het bedrijf in kaart en verwerken het tot een waardevol handboek met stappenplannen.

POV - Werken bij toeval en op goed geluk kan je veel geld kosten.people in motion

over mensen en cultuur, over beleid en geplogenheden

Mensen brengen jouw bedrijf voortdurend in beweging. Een team van medewerkers geeft een nieuwe dimensie aan jouw organisatie. Het vereist dat je rekening houdt met dingen waar je voordien het bestaan niet van af wist. Heel wat nieuwe verplichtingen die op je af komen, aangevuld met informele elementen die jij moet vorm- en kleurgeven.

Hoe ziet jouw personeelsbeleid eruit? En wat is jouw bedrijfscultuur?
En hoe kijk je naar strategisch personeelsbeleid?
Trek jij mensen aan voor de job van vandaag of het bedrijf van de toekomst?
Groeit jouw organisatie volgens een strategie of ben je daar nog niet mee bezig geweest?

En als je hier dan toch wil over nadenken, hoe werk je dit uit? Hoe zorg je er vandaag voor dat jouw team klaar is voor morgen? En hoe kan jouw team bijdragen aan het bedrijf dat jij morgen wil hebben of zijn?

Heb je daar een plan voor? Voor je bedrijf en voor de evolutie van je medewerkers?

Hallinto begeleidt je bij de opmaak van jouw HR-beleid in lijn met jouw bedrijfsdoelen en de richting dat je bedrijf uitgaat.

POV - Betrokkenheid van medewerkers kan enkel als ze echt betrokken worden.building blocks

over structuur en organisatie, over instrumenten en tools

Om alle voorgaande thema's te kunnen huisvesten, heeft jouw bedrijf structuren nodig.

Allereerst is er de organisatiestructuur.
Hoe ziet de organisatie-indeling van jouw onderneming eruit?
Heb je hier een schematische voorstelling van?
Is deze logisch opgebouwd?
Is deze transparant voor iedereen in de organisatie?
Erkennen medewerkers zichzelf hierin?
Volgt deze organisatie-indeling de strategie?

Een tweede structuur die een organisatie nodig heeft is die van taakverdeling en samenwerking. Communicatiestructuren zijn hier een onderdeel van.

Structuren heb je nodig om duidelijkheid en klaarheid te scheppen.
Om ervoor te zorgen dat alle taken gedaan worden, maar ook dat het niet dubbel gedaan wordt.
Dat er een logica is tussen de indeling en verdeling van de taken en de interactie van samenwerken.
Dat de communicatiestructuur een middel is en geen doel.

Hallinto begeleidt jou en je organisatie om de structuren op te zetten en uit te rollen, voor vandaag en met het oog op de toekomst van je bedrijf.

POV - Een stuurloos schip vaart ook, maar niet waar jij naartoe wil.


BOTTOM LINE
Een bedrijf kan groots zijn en daardoor makkelijker groot worden. 
Maar niet door pijlen in alle richtingen te schieten.


Weten wat jouw bestemming is, is de basis. Als volgt kan je alles rondom jou organiseren om dat effectief te kunnen bereiken.

 • Je wil een team dat elkaar helpt en meewerkt aan het bereiken van je bedrijfsdoel?
 • Je wilt managers die de juiste dingen doen en de dingen juist doen, die leiding kunnen geven en leadership tonen?
 • Je wil een vlot draaiend bedrijf waarin het voor iedereen duidelijk is hoe de job geklaard wordt?
 • Je wilt een financieel gezond bedrijf en een vooruitblik op de toekomst?

Dat kan allemaal, maar het begint bij jou.Een goeddraaiend bedrijf onderscheidt je van je collega's.
Het geeft jouw bedrijf een identiteit en karakter.

Het maakt van jouw organisatie een topper om mee samen te werken; 
als klant, als medewerker, als leverancier.

Het maakt van jou, als ondernemer, een georganiseerd persoon.
Het geeft jou, als mens, een leven naast werken.Alexandra Familia-Vansintjan

Talents United

"Dit was pas mijn eerste sessie en ik ging naar huis met een enorme dosis energie en inzicht. Tilly slaagt erin om zelfs cijfers boeiend te maken (een hele uitdaging voor mij).

Ze is echt een indrukwekkende professional. Dus als je als ondernemer ergens vastloopt, welke uitdaging je ook hebt, dan moet je absoluut bij Tilly zijn"TIME-to-RESET


Traject op maat

3, 6, 9 of 12 maanden

Wil jij één of meerdere thema's aanpakken en jouw organisatie een transformatie geven met persoonlijke begeleiding, dan is dit jouw programma.

Vanaf € 2.500 ex btw per trajectSTEP-by-STEP


Kort traject

Afgebakende modules

Kies jij voor een specifiek thema in een vastgelegd format, dan is dit echt iets voor jou.


€ 1.050 ex btw per module

meer infoASK-me-ANYTHING


Follow-up programma 

4 programma's

Heb jij na jouw traject nood aan persoonlijke en individuele opvolging. Dan ben ik graag jouw klankbord en mentor, 

Vanaf € 220 ex btw per maand

meer info
Hanne Schoolmeesters

StudioHan

Dankzij jou, heb ik inzicht in mijn cijfers, kan ik ze lezen én interpreteren.  Dankzij jou, loopt mijn bedrijf intern op rolletjes. Dankzij jou, heb ik duidelijke processen die gedocumenteerd zijn. Dankzij jou, heeft Studio Han de processen, de structuren en systemen die we nodig hebben om te groeien. 


Lees hier de volledige getuigenis 

An Deroost

Squaremint Consulting (Andecoaching)

Ik volgde vandaag de workshop Financieel en ik heb zoveel nuttige tips en advies gekregen dat ik er meteen mee aan de slag kan.
Tilly helpt je grip te krijgen op je kosten en duikt ook meteen in prognoses. Heel hands on en onmiddellijktoepasbaar.


Wil je graag even babbelen over wat jou bezighoudt in je organisatie? Boek hier een vrijblijvend gesprek


VEELGESTELDE VRAGEN:

Kan ik een kort gesprek met je inplannen om te horen of het zou klikken tussen ons?

Zeker weten. Ik vind het zelf ook belangrijk om te onderzoeken of ik jou echt kan helpen, want enkel een goede match geeft een goed resultaat.
Je kan een momentje in mijn agenda boeken via deze link.


Gaat dit mij wel lukken?

Je hebt de eerste stap al gezet en dat is de bewustwording dat je het moet aanpakken. Als het nodig is om wat trager te gaan, dan doen we dat. Als jij extra sessies nodig hebt omdat dit toch echt wel heel ver van jouw leefwereld af staat, dan is ook dat bespreekbaar. Belangrijk is dat je je bedrijf naar een betere werking kan brengen en de manier waarop we dit aanpakken, is aanpasbaar.


Zijn er verschillende betaalmogelijkheden?

Elk traject komt in aanmerking voor 30% subsidies van de KMO-portefeuille op het nettobedrag. Hierdoor is je eigen investering een mooi stuk lager.
Komt jouw bedrijf niet in aanmerking voor deze subsidie, dan is een spreiding tot maximum 3 betalingen mogelijk.


Kan dit traject over een langere periodegespreid worden?

Dat is mogelijk, maar een vast ritme is belangrijk om alles onder de knie te krijgen. Soms is het beter om eventjes op de tanden te bijten omdat je weet dat je er achteraf de vruchten van plukt. Te lang op twee methodes en systemen werken, geven ook gewoon dubbel werk.


Kan ik gebruik maken van de KMO-Portefeuille? JA

Subsidies van de Vlaamse Overheid

Hallinto is geregistreerd dienstverlener (DV.O219845) van de KMO-Portefeuille en deze sessies komen in aanmerking voor de subsidie van 30% van de Vlaamse Overheid. 

Meer informatie over de KMO-P vind je hier.keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x