WERKBAARHEIDSCHEQUES EN VERHOGING KMO-PORTEFEUILLE AANVRAGEN EN ONTVANGEN

De Vlaamse overheid investeert in werkbare jobs. Daarom kan jouw organisatie ook in 2023 opnieuw een werkbaarheidscheque aanvragen om een scan te laten uitvoeren rond verschillende aspecten van werkbaarheid op het werk. Op basis van de resultaten stellen we samen een actieplan op dat we meteen kunnen uitvoeren. Een win-win voor zowel jou als werkgever als voor je werknemers.


Elk bedrijf verdient een pad om je het naar een volgend niveau te tillen 

Tilly van Hallinto doet dit op een heel laagdrempelige en toepasbare manier.

Wanneer je bedrijfsgroei toeneemt, krijg je als ondernemer een nieuwe rol toegewezen en deze komt met nieuwe verantwoordelijkheden. Je verwacht de beste resultaten van je medewerkers en hiervoor wil je fijne werkomstandigheden creëren. Zodoende is het belangrijk om een goede onderlinge verstandhouding te hebben tussen het aanbod van de werkgever en de verwachtingen van de medewerker. Maar evenzeer tussen jouw verwachtingen als werkgever en het potentieel van medewerkers.


SCAN

Via een kwalitatieve bevraging bij alle stakeholders wordt jouw organisatie van onderuit naar boven onder het vergrootglas gehouden. We maken een scan van alles wat er leeft en speelt en waarbij iedereen heeft zijn zeg krijgt over onder andere volgende aspecten:

 • De werkomgeving
 • De jobinhoud
 • De verloning en voordelen
 • De carrièremogelijkheden
 • Het algemeen welbevinden
 • Het management
 • De work-life balans
 • De privé omstandigheden

Dit is  een individuele bevraging (al dan niet anoniem) startend bij elk van je medewerkers en uiteindelijk ook bij jou.

Onder het moto "meten is weten" maken we een beeld over je bedrijf vanuit jouw perspectief enerzijds en over wat jouw medewerkers bezighoudt, hoe zij naar dingen kijken, hoe ze zaken ervaren, welke zaken zij zouden aanpakken, waar zij al eens tegenaan lopen, en dit zowel op persoonlijk vlak als op groepsniveau anderzijds.
Elke medewerker is een individu met een ander uitgangspunt, met een andere kijk, met andere verwachtingen, met andere noden.

We vertrekken vanuit "wat is" en onderzoeken hierbij "wat mogelijk is". Deze gedetailleerde bevraging resulteert in een analyse en een rapport als vertaalslag van alle bevindingen.


ACTIEPLAN

Het rapport wordt de basis voor een actieplan. Als management bepaal jij welke acties effectief uitgerold zullen worden. De grote lijnen voor mogelijke acties kan je onderbrengen in een aantal domeinen:

 • Interne procesverbetering en optimalisatie van systemen
 • Herinrichting van de werkplek
 • Voorziening van aangepaste/nieuwe werkmiddelen
 • Begeleiding van leidinggevenden naar verschillende managementstijlen, -methodieken, en -modellen
 • Opleidingsplan en opleidingen voor medewerkers

In samenspraak leggen we budgetten en timeframes vast om elke vastgelegde actie uit te rollen. Waar nodig wordt een werkgroep gemaakt om te praktische kant van een project uit te rollen.

Hallinto is jouw partner voor het uitwerken van de verbeteringstrajecten.


MONITORING VAN DE VERBETERPROJECTEN

Periodieke opvolging is de beste manier om de vinger aan de pols te houden zodat niets aan de aandacht ontsnapt en de stappen naar alle verbeteringsacties ook effectief uitgevoerd zullen/kunnen worden.

Dit doen we aan de hand van een degressief opvolgingsplan en hieraan gekoppelde afspraken met het management en/of het team.


JOUW INVESTERING

Deze is volledig op maat waarbij je na het kennismakingsgesprek een offerte mag ontvangen. Hier zijn verschillende subsidie mogelijkheden op van toepassing waaronder de KMO-Portefeuille.

Lees ook onderaan andere opties.


IETS VOOR JOUW BEDRIJF? 

Ben jij ervan overtuigd dat er meer rendement te halen valt uit een goede interne samenwerking in je bedrijf, check dan als volgt of jouw bedrijf aan de voorwaarden voldoet voor de premie:

 • enkel voor ondernemingen uit de profit of socialprofitsector
 • je hebt een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest
 • voor eenmanszaken, zelfstandige beroepen en ondernemingen (geen verenigingen)
 • je hebt minstens 1 werknemer met een arbeidsovereenkomst in dienst.
 • je onderneming moet kredietwaardig zijn
 • de scan die uitgevoerd wordt, moet een brede focus bevatten (zie ook hierboven bij SCAN)
 • je engageert je om effectieve acties en verbeterpunten uit te voeren naar aanleiding van de scan en het rapport
 • er is een draagvlak bij de werknemers en er is overleg geweest over de analyse, het werkbaarheidsplan en de verbeteracties.
 • de werkbaarheidscheque kan niet worden aangewend voor wettelijke verplichtingen.
 • er mag geen dubbelfinanciering zijn
****************************************************************************************************


OVERHEIDSSUBSIDIES tot 10.000 euro

De overheid voorziet in een werkbaarheidscheque tot 10.000 euro om het welbevinden van de werknemers in het bedrijf te verhogen. Dit gaat uiteraard gepaard met voorwaarden waar je als bedrijf en als dienstverlener moet aan voldoen.

Hallinto is KMO-Portefeuille dienstverlener met nummer DV.O219845 en is hiermee erkende dienstverlener.
Mis deze kans niet. Lees er meer over via volgende link van de overheid:{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x