Voor scale-ups - Werkbaar werken

Hierdoor krijg je een nieuwe rol toegewezen en deze komt met nieuwe verantwoordelijkheden. Je verwacht de beste resultaten van je medewerkers en hiervoor wil je fijne werkomstandigheden creëren. Zodoende is het belangrijk om een goede onderlinge verstandhouding te hebben tussen het aanbod van de werkgever en de verwachtingen van de medewerker. Maar evenzeer tussen de jouw verwachtingen als werkgever en het potentieel van medewerkers.


SCAN

Via een kwalitatieve bevraging bij alle stakeholders wordt je bedrijf van onderuit naar boven onder het vergrootglas gehouden. We maken een scan van alles wat er leeft en speelt, waarbij iedereen heeft zijn zeg krijgt over vastgelegde aspecten:

 • De werkomgeving
 • De jobinhoud
 • De verloning en voordelen
 • De carrièremogelijkheden
 • Het algemeen welbevinden
 • Het management
 • De work-life balans
 • De privé omstandigheden

Dit is  een individuele bevraging (al dan niet anoniem) bij jou als ondernemer en bij elk van je medewerkers.

Onder het moto "meten is weten" maken we een beeld over je bedrijf vanuit jouw perspectief enerzijds en over wat jouw medewerkers bezighoudt, hoe zij naar dingen kijken, hoe ze zaken ervaren, welke zaken zij zouden aanpakken, waar zij al eens tegenaan lopen, en dit zowel op persoonlijk vlak als op groepsniveau anderzijds.
Elke medewerker is een individu met een ander uitgangspunt, met een andere kijk, met andere verwachtingen, met andere noden.

We vertrekken vanuit "wat is" en onderzoeken hierbij "wat mogelijk is". Deze gedetailleerde bevraging resulteert in een rapport als vertaalslag van alle bevindingen.


ACTIEPLAN

Het rapport wordt de basis voor een actieplan. Als management bepaal jij welke acties effectief uitgerold zullen worden. De grote lijnen voor mogelijke acties kan je onderbrengen in een aantal domeinen:

 • Interne procesverbetering
 • Optimalisatie van systemen
 • Herinrichting van de werkplek
 • Voorziening van aangepaste/nieuwe werkmiddelen
 • Opleidingsplan en opleidingen voor medewerkers

In samenspraak leggen we budgetten en timeframes vast om elke vastgelegde actie uit te rollen. Waar nodig wordt een werkgroep gemaakt om te praktische kant van een project uit te rollen.

Hallinto is jouw partner voor het uitwerken van de verbeteringstrajecten.


MONITORING VAN DE VERBETERPROJECTEN

Periodieke opvolging is de beste manier om de vinger aan de pols te houden zodat niets aan de aandacht ontsnapt en de stappen naar alle verbeteringsacties ook effectief uitgevoerd zullen/kunnen worden.

Dit doen we aan de hand van een degressief opvolgingsplan en hieraan gekoppelde afspraken met het management en/of het team.


AAN DE SLAG?

Ben jij ervan overtuigd dat er meer rendement te halen valt uit een goede samenwerking, neem dan zeker contact op via tilly@hallinto.be voor een vrijblijvend gesprek.


****************************************************************************************************


OVERHEIDSSUBSIDIES

De overheid voorziet in een werkbaarheidscheque tot 10.000 euro om het welbevinden van de werknemers in het bedrijf te verhogen. Dit gaat uiteraard gepaard met voorwaarden waar je als bedrijf en als dienstverlener moet aan voldoen.

Hallinto is KMO-Portefeuille dienstverlener met nummer DV.O219845 en is hiermee erkende dienstverlener.


Hoe vraag je de werkbaarheidscheque aan?

 • Via de online applicatie van ESF Vlaanderen
 • Je geeft aan waarvoor de cheque wordt aangevraagd (scan, actieplan, monitoring, uitbreiding corona of telewerk)
 • Je selecteert de erkende dienstverlener waarop je beroep wilt doen (Hallinto DV.O219845)
 • Je voegt de offerte toe (moet opgesteld zijn in 2022)
 • Je raamt de totale kost van subsidie en jouw inbreng samen
 • Je vermeldt start- en einddatum (de startdatum is de datum van de aanvraag en de einddatum is de laatste dag van prestaties door een dienstverlener). De periode is maximum 12 maanden.
 • Je voorziet in een verklaring op eer de-minimis 

Wil je meer weten:


Voor start-Ups

Je bent pas gestart en je wil de knepen van het ondernemerschap snel onder de knie krijgen? Goede beslissing, want de belangrijke zaken zijn vaak de kleine dingen binnenskamers die je niet ziet, maar wel heel snel voelbaar zijn. Dit laagdrempelig begeleidingstraject helpt je op weg naar een vlotte interne werking.

Voor kleine bedrijven

Je bent van solo-ondernemen naar werkgever getransformeerd. Je bent dus klaar voor de groei. Of misschien nog niet helemaal, want het gaat vaak snel, maar niet altijd vanzelf. Welke voorbereidingen moet je treffen om de afspraak met de toekomst niet te missen?

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x