BEGELEIDINGZijn deze bezorgdheden herkenbaar voor jou?

 • je bent bedrijfsleider en op sommige vlakken loop je tegen je limieten aan wat je ondernemerskennis en -vaardigheden betreft
 • je bent een kei in je vak, maar hoe je je bedrijf structureert, heb je nooit aangeleerd gekregen
 • je weet wel dat geld binnenkomt en buiten gaat, maar hoe je dit in een controleerbaar en gebruiksvriendelijk systeem giet, dat weet je niet
 • je begrijpt dat heel wat interne zaken belangrijk zijn, maar weet niet hoe eraan te beginnen
 • je verliest tijd aan zaken omdat je de finesse ervan niet onder de knie hebt
 • je huivert van het woord marketing


Niemand is geboren met ervaring, ook ik niet

Ik ben ook niet altijd ondernemer geweest en heb dus al een heel traject afgelegd om te staan waar ik vandaag sta. 

Ik had echter wel het voordeel dat mijn jobs in loondienst altijd ondersteunende en/of leidinggevende rollen waren. HIerdoor kon ik aan de bron proeven en ondervinden hoe een bedrijf gerund wordt, hoe kleine bedrijven zaken aanpakken, en wat de mechanismen zijn in grote organisatie.

Heel wat keren heb ik van heel dichtbij dingen zien foutlopen. Heel bizar soms, want de oplossing was nooit echt ver weg. Maar als je zo ver met je voeten in de plas staat, dan zie je het groter verhaal niet meer. Dan kan je vaak ook niet echt nog rondom je kijken.
Dus ik heb heel veel geleerd uit fouten die gemaakt werden.


Wat jou als ondernemer echt helpt, is

 • een externe blik op jouw organisatie
 • een persoonlijke één-op-één aanpak
 • een handvol nieuwe technieken, kennis en vaardigheden aangereikt onder begeleiding
 • stap per stap uitwerken van wat nodig is en samen implementeren 
 • voortdurend geruggensteund zijn via whatsapp-bereikbaarheid
 • voldoende opvolgmomenten zodat je niet te snel losgelaten voelt 
 • dat je kan starten wanneer je wil en in je eigen tempo


Jouw organisatie bestaat uit verschillende lagen die op elkaar afgestemd dienen te worden

Welke laag in jouw organisatie heeft aandacht nodig?

Perfectie bestaat niet en is het nastreven ook niet waard. Maar er is altijd ruimte om te verbeteren, te veranderen of te optimaliseren.

In een ideaal traject zorg je eerst voor duidelijkheid over je cijfers, want dit kan je beschouwen als de drager van je onderneming. Een scherp beeld van cijfers helpt je om naar je aanbod te kijken en te bepalen wat je in de markt zet om deze omzet te realiseren.
Als volgt onderzoek je je werkmethodieken, want zonder een goed draaiende machine, loopt je onderneming tegen ongemakken aan. Geen processen zonder werkmiddelen en dat wordt de volgende stap in het traject en dit alles gebeurt door mensen die het uitvoeren.

Elke module is evenzeer een item op zich als dat het een onderdeel vormt van het groter geheel.

Klik door voor meer informatie over de inhoud van elk onderwerp:


In welke levensfase bevindt jouw bedrijf zich?

En meer nog; wat zijn de zaken waar jij met je organisatie tegenaan loopt? Heeft het eerder met opstarten te maken, of meer met groeipijnen die zich manifesteren?

Start-Ups

Je bent pas gestart en je wil de knepen van het ondernemerschap snel onder de knie krijgen?

 Goede beslissing, want de belangrijke zaken zijn vaak de kleine dingen binnenskamers die je niet ziet, maar wel heel snel voelbaar zijn.

Hoe sneller je professionaliseert, hoe makkelijker het zal zijn wanneer je aan uitbreiding denkt.

Kleine bedrijven

Je bent van solo-ondernemen naar werkgever getransformeerd. 

Je bent dus klaar voor de groei. Of misschien nog niet helemaal, want het gaat vaak snel, maar niet altijd vanzelf. 

Welke voorbereidingen moet je treffen om de afspraak met de toekomst niet te missen?

Scale-ups 

Werkbaar werken
De groei van jouw bedrijf heeft het logische gevolg dat je een team bent gaan uitbouwen.

Je was solo-ondernemer en van de ene op de andere dag ben je werkgever geworden.

En plots begint alles uit zijn voegen te barsten. Welke lijm heb jij nodig in je onderneming?close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x