BEDRIJFSEFFICIËNTIE, graag!

Meer winst en minder kosten, is dat niet wat elk bedrijf wenst?
Een goede omzet betekent veel. Als die zich niet vertaalt in voldoende overschot, dan blijft er meer frustratie dan goesting over.
Dat kan anders!
Op een snelle, eenvoudige en makkelijke manier een resultaat of een doel bereiken.  Zo kan je efficiëntie omschrijven.

Het resultaat of het doel zijn je klanten. De wijze waarop je dat doet is voor jezelf, je medewerkers én je klanten. 

Iedereen heeft er dus voordeel bij dat een taak vlot kan verlopen, dat de middelen voorhanden zijn, de kennis en vaardigheden aanwezig en de verwachting duidelijk.

Efficiëntie gaat over een pad naar het resultaat; bij voorkeur op de meest aangewezen manier. Een manier waarbij je zo weinig mogelijk tijd, energie en geld verspilt om dat resultaat te bereiken.

Een efficiënte organisatie heeft meetbare, aantoonbare, controleerbare, onderbouwde en gedocumenteerde mechanismen die ervoor zorgen dat iedereen in harmonie kan samenwerken.

Een harmonie waar iedereen van elkaar weet wat verwacht wordt en waar elkeen in de mogelijkheid is om aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

En niet onbelangrijk; het resultaat is wat jouw klant van jou verwacht.
Dus eigenlijk is de klant de leidende factor bij het realiseren van het resultaat.Hoe weet je of er in jouw bedrijf werk aan de winkel is?
Hoe detecteer je gaten in de efficiëntie van je organisatie?

Een organisatie vraagt om samenwerking en dat lijkt vaak eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Organische bedrijfsgroei leidt tot organische werking met een versnippering van taken of bundeling van onsamenhangende onderdelen. Dit is werkbaar tot op een bepaalde hoogte, maar er komt een punt waarop het meer tegen je dan voor je werkt en dan ontstaan er interne frustraties.

De drie meest voorkomende pistes zijn dat:

  • iedereen in de organisatie tevreden is over de gang van zaken, maar jij als ondernemer niet blij bent met wat je om je heen ziet
  • jij een contente mens in je bedrijf bent, maar de medewerkers hebben ongenoegen over tal van zaken en het gevoel bij jou op onbegrip te stuiten
  • er frustraties en ergernissen heersen tussen de afdelingen, in de teams onderling of tussen rechtstreekse collega's 

En zelfs al denk je dat alles vlot loopt, weet dat er altijd addertjes zijn die je parten kunnen spelen.Optimalisatie, verandering, verbetering, ... welke term je ook hanteert,  het komt niet bij iedereen op dezelfde manier binnen.

Verandering vraagt veel van mensen, zeker als het over systemen en werkmethodes gaat. 

Waar de ene denkt: "laat maar passeren".
Zegt de andere: "maar dit laten we niet zomaar passeren!"

De lamp brandt voor iedereen verschillend.

Je pakt het dus best heel doelgericht en planmatig aan. Maak een analyse van de huidige situatie zodat je een heel scherp zicht hebt. Betrek de mensen erbij en vraag om input. Zij zijn het best geplaatst om een bepaalde werking vanuit hun perspectief te benaderen.

Doe het met respect voor de ongemakken en de bezorgdheden van de mensen, maar met jouw bedrijfsdoel voor ogen.Jij mag de verwachting hebben dat iedereen positief en productief bijdraagt aan jouw vooropgesteld bedrijfsdoel. Om dat mogelijk te maken voorzie jij iedereen en alles van wat nodig is. 

Je zorgt voor processen, systemen, middelen, instrumenten en mechanismen om mee aan de slag te gaan:

Voor de organisatie
Per afdeling
Per functie
Per medewerker
En uiteindelijk ook voor jezelf

Jij kan hier en nu het verschil maken door jouw bedrijf te geven wat het verdient. Maar je hoeft dat niet alleen te doen.

Hallinto helpt jou door samen het pad uit te tekenen, je te voorzien van alle elementen en instrumenten, en je wegwijs te maken in de manier van aanpakken.

Word de manager waarmee het fijn samenwerken is omdat jij, als leidinggevende, met de verwachte kennis en vaardigheden het maximum uit je team kan halen en omgekeerd.

Als jij je team op handen draagt, doen zij dat voor jou.BEN JE KLAAR VOOR OPLOSSINGEN?


TIME-to-RESET

Een volwaardig programma waarin we jouw volledige organisatie aanpakken, organiseren en optimaliseren.

Jouw traject kan 6, 9, of 12 maanden beslaan. Hoe jouw oplossing eruit ziet, leggen we samen vast.

STEP-by-STEP

Een opstap naar een betere interne werking via afgebakende onderwerpen.

KIes uit 8 opties als eerste stappen naar optimatlisatie.

Ook deze maken we op maat van uw organisatie.

SPARRING

Jouw follow-up programma als de meeste elementen in voege zijn, maar jij als ondernemer graag een klankbord behoudt om mee in overleg te kunnen gaan.

Kies uit 4 verschillende opties. De inhoud van deze sessie zijn volledig vrij in te vullen.


Is kiezen moeilijk? Plan dan hieronder een vrijblijvend gesprek met Tilly.{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x